Zavedení separace biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm

Cíl: Cílem projektu je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm pořízením kompostérů pro občany města. Zavedením tohoto separovaného sběru bude docházet k využití výsledného produktu přímo v místě vzniku těchto odpadů v rodinných domech.
Za tímto účelem hodlá město pořídit kompostéry o objemu 720 litrů, které poskytne občanům zdarma. Ti budou v kompostérech zpracovávat biologické odpady, které v současnosti končí ve směsném komunálním odpadu.


Doba realizace: duben 2010 - prosinec 2010
Vše rozpočtu: celkové náklady projektu 1 938 599 Kč, všechny jsou uznatelné
Zdroje financování: Dotace z EU - fondu soudržnosti (FS) 85 % uznatelných nákladů 1 647 809 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 96 929 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 193 861 Kč 10 % uznatelných nákladů.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - XI. výzva, prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), primární oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

Další informace:
http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 20:42:14 - aktualizováno 21.3.2014 15:41:59 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load