Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu – Město Rožnov pod Radhoštěm

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu – Město Rožnov pod Radhoštěm

(122D22200 7313)
1
Projekt řeší zavedení energetického managementu ve městě Rožnov pod Radhoštěm – nákup SW energetického managementu, nákup zařízení pro dálkový odečet energií a zpracování nezbytných dokumentů a metodiky pro zavedení sytému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (definice procesů, odpovědnosti, toku informací apod.) dle požadavek normy ČSN EN ISO 50001 – Sytém managementu hospodaření s energií.

Cíl: Hlavním cílem realizace projektu je nastavení individuálního energetického managementu pro soubor budov v majetku města Rožnov pod Radhoštěm (28 objektů) s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních provozních nákladů.

Doba realizace: únor 2017 / prosinec 2017

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 138,8 tis. Kč

Zdroje financování:
Projekt Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu – Město Rožnov pod Radhoštěm je spolufinancován Státním programem na podporu úspor energie pro rok 2017 – Program EFEKT 2 ve výši 97,2 tis. Kč.

Dotační titul: Státní program na podporu úspor energie pro rok 2017 – Program EFEKT 2

Výstupy projektu:

  • Zavedení a pravidelné využívání systému s energetickými daty umožňující evidenci, kontrolu a řízení spotřeby energie v rámci realizovaných opatření v uzavřeném cyklickém procesu za účelem efektivního řízení snižování spotřeby energie.Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Martina Halamíčková
Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211
Vytvořeno 2.10.2017 13:49:08 - aktualizováno 10.10.2017 10:06:18 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load