Zelená zahrada – zahrada objevů

Předmětem projektu je zajištění dokončení rekonstrukce zahrady u mateřské školy Radost v Rožnově pod Radhoštěm. Zahrada je současně využívána jako dětské hřiště s herními prvky. Projekt řeší dokončení přeměny zahrady s herními prvky tak, aby byla vytvořena co nejvíce v přírodním stylu a umožňovala tak dětem možnosti volné hry. Zároveň se prostory zahrady využijí pro potřeby environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.


Cíl: Hlavním cílem je vytvoření přírodní, zelené zahrady, která bude živou učebnicí pro děti předškolního věku. Děti zde můžou objevovat, pozorovat, experimentovat, dotýkat se, hrát si, odpočívat, cvičit, prožívat a získávat informace, zkušenosti i dovednosti všemi smysly.


Doba realizace: léto/podzim 2014


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1,3 mil. Kč


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 587,5 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu ve výši 34,5 tis. Kč a spolufinancování z rozpočtu Města.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, oblast podpory 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.


Výstupy projektu:

  • vytvoření přírodní zahrady v MŠ Radost


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661 109
Email: hola.or@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 214 

Vytvořeno 11.2.2015 10:30:37 - aktualizováno 11.2.2015 10:47:25 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load