Zkvalitnění sociálně-právní ochrany v ORP Rožnov p. R


logo - oplzz


Cíl: Hlavním cílem projektu Zkvalitnění sociálně-právní ochrany v ORP Rožnov p. R., reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D1.00018, je vytvoření kvalitních podmínek pro systematickou sociální práci v ORP Rožnov p. R., na Sociálním odboru – orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pomocí naplnění minimálního personálního standardu. Díky projektu budou přijati 2 zcela noví pracovníci OSPOD (hrazeni fondem po dobu 12 měsíců). V rámci své práce budou všichni pracovníci OSPOD společně vytvářet „Metodickou příručku“, která bude souborem postupů pro naplnění standardizace do praxe v návaznosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Dvěma novým pracovníkům bude zajištěno nové technické zázemí a v rámci projektu budou dovzděláni (akreditovanými školení MPSV) všichni pracovníci OSPOD Sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.


Doba realizace: září 2014 – srpen 2015


Výše rozpočtu: celkové (uznatelné) náklady projektu 1 053 692,- Kč (100 % dotace)


Zdroje financování: Dotace z 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % dotace ze státního rozpočtu – 158 053,80.  Žádné spolufinancování.


Dotační titul: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, název globálního grantu: Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách, název oblasti podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.


Kontakt na projektového manažera:

Ing. Danuše Závadová

Tel.: 571 661 239

Email: zavadova.or@roznov.cz

Odbor rozvoje

Vytvořeno 13.6.2014 14:46:28 - aktualizováno 18.5.2015 10:26:04 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load