Značení cyklotras






Hlavním cílem projektu je vybudování značení cyklotras a s ním spojené pořádání společných cykloturistických výletů určených pro všechny věkové kategorie a vytvoření propagačních mapových materiálů, čímž dojde k udržování společných tradic, k porozumění příbuznému slovanskému jazyku, výměně vzájemných zkušeností v oblasti turismu, tedy celkově dojde k propojení různých skupin obyvatel na obou stranách hranice. Díky značení cyklotras dojde také k výrazné podpoře a zkvalitnění dopravy, která je šetrná k životnímu prostředí a ke zlepšení orientace cyklistů v terénu.

Součástí projektu je i aktivita Cyklovýlet - společný cyklovýlet dětí ze ZŠ Stred z Považské Bystrice a dětí z Rožnovské ZŠ Pod Skalkou, případně z jiných škol, který se uskuteční během 1 dne  na Rožnovsku.


Cíle:

1. Rozšíření nabídky v oblasti cykloturistiky pro trávení volného času turistů

2. Rozvoj vztahů mezi obyvateli obou států díky pořádaným cyklovýletům a vydaným propagačním materiálům

3. Vydání turistického cykloprůvodce, v němž budou informace o obou partnerech projektu, čímž se podpoří vazba mezi oběma partnery.

4. Rozvoj a podpora ekologického způsobu dopravy.

5. Rozvoj informovanosti obyvatel o možnostech trávení volného času v obou regionech.

 

Přeshraniční partner: Město Považská Bystrica

Doba realizace: jaro - léto 2014


Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 25 388 EUR


Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 21 579,8 EUR a spolufinancování z rozpočtu města Rožnov p. R. 3 808,2 EUR


Dotační titul: OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR

Výstupy projektu:

  • Značení cyklotras
  • Dvojjazyčný cykloprůvodce
  • cyklovýlet



Kontakt na projektového manažera:

Ing. Iveta Holá

Tel.: 571 661 109

Email: hola.or@roznov.cz

Kancelář č. 214

Masarykovo nám. 128

Vytvořeno 21.7.2014 11:24:33 - aktualizováno 21.7.2014 11:32:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load