Zvýšení dostupnosti služeb sociálního bydlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm

Zvýšení dostupnosti služeb sociálního bydlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003066

 
1
Projekt Zvýšení dostupnosti služeb sociálního bydlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm je spolufinancován Evropskou unií.

Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Předmět projektu: V rámci realizace projektu dojde k vybudování dvou sociálních bytů ze dvou bytových jednotek, které za tímto účelem žadatel zakoupil.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti a udržitelnosti stabilního, důstojného (kvalitativně standardní) a prostorově nesegregovaného dlouhodobého bydlení pro lidi ohrožené nestabilitou v této oblasti vybudováním sítě sociálního bydlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

Specifické cíle:
  • zabezpečení podmínek pro sociální inkluzi osob, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu = minimalizace rizika sociálního vyloučení
  • snížení počtu osob bez přístřeší = prevence bezdomovectví
  • zajištění dostupného dlouhodobého nájemního sociálního bydlení, a to ve dvou bytových jednotkách o velikosti 3+1 , které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení
  • přidělování možnosti bydlení na základě sociálních kritérií, nikoli na bázi tržního mechanismu
  • formou sociální práce podpořit sociální inkluzi dotčených osob = podpora vzniku kompetencí k získání a udržení si bydlení na volném trhu
Realizací projektu bude žadatel bojovat proti sociálnímu vyloučení dotčené skupiny osob či domácností zajištěním přístupu a udržení, kvalitně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení, čímž přispěje k sociální inkluzi dotčených osob/ domácností. Tímto dojde k naplňování specifického cíle 2.1. "Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi".


Doba realizace: 10/2016 – 08/2017

Výše rozpočtu: celkové způsobilé výdaje projektu 2 800 932,93 Kč

Zdroje financování: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 2 380 792,99 Kč, Národní veřejné zdroje – dotace ze státního rozpočtu: 140 046,64, vlastní zdroj financování: 280 093,3 Kč

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 35. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY - SC 2.1

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Skalková
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
tel.: 571 661 239, e-mail: jana.skalkova@roznov.cz


Vytvořeno 25.10.2017 14:46:39 - aktualizováno 25.10.2017 14:52:16 | přečteno 100x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load