Městská policie

OZNÁMENÍ A TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Nepřetržitá služba 24 hodin
telefon: 571 661 156
mobil: 739 503 684
tísňová linka: 156

Městská policie Rožnov pod Radhoštěm
ul. Čechova 1027

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
e-mail: mp@roznov.cz


Aleš Pilař, obrázek se otevře v novém okně

Ředitel městské policie
Bc. Aleš Pilař
e-mail: ales.pilar@roznov.cz

  • Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo.
  • Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.
  • Obecní policie, která je zřízena městem, se označuje městská policie.
  • Městskou policii v Rožnově pod Radhoštěm řídí starosta. Plněním některých úkolů při řízení městské pověřilo zastupitelstvo obce určeného strážníka (ředitel městské policie)
  • Městská policie Rožnov pod Radhoštěm může působit i v okolních obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv mezi obcemi a městem.

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load