Vedení města

Starosta zastupuje město navenek a stojí v čele městského úřadu. Starosta je ze své funkce odpovědný zastupitelstvu města, které jej volí z řad svých členů. Starosta při výkonu své funkce plní zejména úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními předpisy.

Místostarostové jsou voleni zastupitelstvem, kterému jsou ze své činnosti odpovědní. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo města – první místostarosta, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, dále spolu se starostou podepisuje právní předpisy města a zápis z jednání zastupitelstva a zápis ze schůze rady města.


Kontakty

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta  Ing. Kučera
Starosta města 
Nezávislí Rožnováci

telefon: 571 661 102
mobil: 734 168 111
e-mail: kucera@roznov.czGesce:

 • Odbor finanční
 • Odbor strategického plánování a projektů
 • Odbor školství
 • Městská policie
 • Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm


Mgr. Tomáš Gross


Mgr. Gross
1. místostarosta města
KDU-ČSL

telefon: 571 661 103
mobil: 739 503 634
e-mail: gross@roznov.cz
Gesce:
 • Odbor správy majetku
 • Agenda kultury a cestovního ruchu
 • Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
 • Téčko, příspěvková organizace

Bc. Markéta Blinková

Bc. Blinková
2. místostarosta města
Občanská demokratická strana

telefon:  571 661 105
mobil:  739 503 670
e-mail:  blinkova@roznov.cz
Gesce:
 • Oddělení územního plánování
 • Sociální odbor
 • Odbor investic
 • Útvar tajemníka

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load