Komise Rady města

Komise, jsou podle § 122 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, iniciativní a poradní orgány tohoto výkonného orgánu obce, který řeší a projednává otázky samostatné působnosti (tj. otázky správy věcí a záležitostí obce a jejich občanů). Ze své činnosti jsou komise odpovědny Radě města. Je její věcí, které komise si zřídí.


Předsedu komise a jednotlivé členy jmenuje a odvolává Rada města. 


Členem komise může být kdokoliv podle uvážení Rady města.

Komise se schází podle potřeby. Usnesení komise je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise. Do usnesení komisí bude možno nahlížet na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy radnice. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise přímo Radě města a mohou požadovat zařazení určité otázky do programu jednání Rady města. 
Starosta města může po předchozím projednání s ředitelem krajského úřadu komisi svěřit výkon přenesené působnosti tj. výkon státní správy, který byl na obec přenesen zákonem. 

Úkoly společné všem komisím:

- posuzování návrhů a materiálů předkládaných orgánům města,
- ověřování správnosti a opodstatněnosti návrhů pro orgány města u veřejnosti,
- spolupráce s příslušnými odbornými útvary MěÚ a uvolněnými představiteli města,
- sledování a kontrolování plnění usnesení přijatých zastupitelstvem a radou,
- sledování a kontrolování plnění úkolů organizací zřízených městem.


Komise sociální

Předseda: Jarmila Ovčáčiková

členové:

Petra Drábková, DiS.
Ing. Alena Vašků
Bc. Tereza Tichá
Mgr. Miroslav Ildža
Mgr. Lenka Oravcová
Bc. Věra Mikulenková 

Tajemník: Mgr. Hana Cábová


17.2.2023 19:14:15 | přečteno 3x | tana | Celý článek
 

Komise MA 21 a životního prostředí

Předseda:Lenka Filipenská

Členové:
Ing. Petra Kafková
Kamil Mikula
Monika Santovjáková
Mgr. Aneta Valasová
Bohuslava Pajurková
Ing. Petr Lušovský
Marie Babincová
Václav Liška

Ing. Jan Kučera, MSc. (Komise MA 21 a životního prostředí dotační)
Mgr. Kristýna Kosová (Komise MA 21 a životního prostředí dotační)


Tajemník: Bc. Lucie Janků

17.2.2023 18:02:22 | přečteno 6x | tana | Celý článek
 

Komise kulturní

Předseda: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 

Členové:

Sebastian Kitzberger
Mgr. Jan Petružela, Ph.D.
Dagmar Dufková
Zbyněk Tvarůžek
Mgr. Tomáš Gross (Komise kulturní dotační)
Ing. et Mgr. Petr Uličný (Komise kulturní dotační)

Tajemník:   Mgr. Tereza Volfová

18.2.2023 17:44:42 | přečteno 4x | myjj | Celý článek
 

Komise sportovní

Předseda: Mgr. Miloslav Janošek

Členové:

František Jež
Kamil Valentík
Ing. Zdeněk Tobola
Ludvík Hlucháň
Lubomír Lušovský
Ing. Zbyněk Macura

Mgr. Jan Fiedler (Komise sportovní dotační)
Mgr. Rostislav Szeruda (Komise sportovní dotační)

Tajemník: Ing. Martina Novosádová

18.2.2023 18:51:27 | přečteno 4x | myjj | Celý článek
 

Komise stavební

Předseda: Ing. arch. Karel Janča

Členové:

Rudolf Bill
Ing. arch. Ondřej Kramoliš
Martin Baratka
Ing. Radim Holiš
Ing. Lukáš Martinát
Michal Čížek
Ing. arch. Michal Vašek
Jakub Chovanec

Tajemník: Ing. Ivana Žváčková

18.2.2023 19:59:00 | přečteno 20x | myjj | Celý článek
 

Komise bytová

Předseda: Mgr. Libuše Rousová

Členové:

Daniela Pospíšilová
Michal Kulišťák
Alena Kudláková
Mgr. Tereza Klvaňová
Ing. Andrzej Sikora
Anna Vašutová

Tajemník: Sylva Hoferková

18.2.2023 20:15:24 | přečteno 2x | myjj | Celý článek
 

Komise "Paměti města"

Předseda: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. 

Členové:

Ing.  Vojtěch Bajer
Milan Hambálek
Marcela Slížková
Bc. Tomáš Kocur

Tajemník:  Mgr. Tereza Volfová

18.2.2023 20:22:19 | přečteno 3x | myjj | Celý článek
 

Rada seniorů

Předseda: Zdeňka Štefelová

Členové:

Pavel Sehnal
Alois Vychodil
Alexandr Kypet
Hana Majerová
Jiří Svák
Michal Čížek

Jaromír Koryčanský (Komise Rady seniorů dotační)
Ing. Radúz Mácha (Komise Rady seniorů dotační)

Tajemník: Mgr. Hana Cábová

18.2.2023 20:38:51 | přečteno 2x | myjj | Celý článek
 

Komise cestovního ruchu

Předseda: Marie Bařinová

Členové

Ing. Tomáš Kantor
Jana Dlabajová
Jaromír Beneš
Ing. Jindřich Ondruš
Jaroslav Jurek

Tajemník:  prozatím pověřen Ing. Martin Beníček

18.2.2023 20:44:59 | přečteno 6x | myjj | Celý článek
 
Vytvořeno 17.2.2023 17:56:02 | přečteno 31x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load