Usnesení z 37. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

37. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 26. července 2005909/37 Rada města v souladu s § 102 odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 26.7.2005 odvolává z funkce manažera prevence kriminality Bc. Zdeňka Petruželu a současně ke dni 26.7.2005 jmenuje do této funkce pana Marka Grossmana .

910/37 Rada města v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, rozhoduje o přidělení veřejné zakázky „Svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm“ firmě .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 8, 182 00, IČ: 45809712, DIČ: CZ45809712 za nabídkovou cenu 32.488.984,42 Kč vč. DPH a schvaluje pořadí nabídek: 1. .A.S.A. spol. s r.o.
2. Remondis, spol. s r.o.
3. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Ing. František Šulgan
místostarosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 12.3.2014 15:48:21 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:12 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load