Usnesení 48. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

48. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 18. dubna 20061174/48 Rada města bere na vědomí rezignaci pana Ing. Lubomíra Hlaváčka na funkci člena zastupitelstva města a osvědčuje, že členem Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm se stal místo pana Ing. Lubomíra Hlaváčka dnem 13.4.2006 pan Ivo Jelínek.

RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:06 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:15 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load