Usnesení 51. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

51. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,

konané 19. června 20061248/51 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytování příspěvku do vlastního kapitálu společnosti Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:37 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:08 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load