Usnesení 52. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

52. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 21. června 20061249/52 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o převozu nadrozměrného nákladu přes most ev. č. RM-001-BE na Bučiskách, uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou COMMODUM spol. s r.o. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:43 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:57 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load