Usnesení 57. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

57. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 19. října 20061408/57 Rada města rozhodla dle § 102 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000Sb o obcích, v souladu s §7 Nařízení vlády 330/2003 Sb. a v souladu s čl. V. odst. 4 "Zásad pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací" o odnětí osobního příplatku ředitelky příspěvkové organizace "T klub – kulturní agentura" na dobu šesti měsíců s platností od 1.11.2006, z důvodu porušení usnesení rady města č.1339/54 dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:58:19 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load