Usnesení z 11. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

11. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 5. června 2007200/11 Rada města v souladu s § 102, odst.2, písm. m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhodnotila přihlášky k záměru na pronájem neytového prostoru čp. 131 (BILLBAR) v Rožnově pod Radhoštěm a nevybrala žádného zájemce.

201/11 Rada města vyhlašuje v souladu s §39, odst.1 a §102, odst. 3, zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu městského úřadu Masarykovo nám. čp. 131 (Billbar) v Rožnově pod Radhoštěm na základě podmínek, uvedených v důvodové zprávě. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:16:17 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:48 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load