Usnesení z 18. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

z 18. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 8. října 2007_______________________________________________________________________________________________
338/18 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, projednala stav plnění usnesení IV. řádného zasedání zastupitelstva města ze dne 27.3.2007 č. 16, týkající se bezúplatného převodu rozestavěné stavby klubovny a ukládá odboru správy majetku a právnímu odboru připravit na jednání rady dne 15.10.2007 čtyřstrannou dohodu o narovnání mezi účastníky VGK s.r.o, PRODEZ s.r.o, Městem Rožnov pod Radhoštěm a vlastníkem pozemku zastavěného stavbou s konstatováním, že žádná ze stran není v prodlení s plněním. Cena díla bude stanovena znaleckým posudkem a nepřekročí původní cenu. Cena bude uhrazena ze sponzorských darů, dotací a reklamní činnosti prostřednictvím rozpočtu města.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:19:25 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:03 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load