Usnesení z 20. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007


U s n e s e n í

ze 20. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 23. října 2007__________________________________________________________________________________________
370/20
Rada města nesouhlasí s tím, aby Město Rožnov pod Radhoštěm bylo v soudním řízení vedeném Okresním soudem ve Vsetíně pod č.j. 21 C 23/2007 opatrovníkem pana Oldřicha Vávry, bytem v Rožnově p.R. na adrese ohlašovny a v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukládá starostovi města podat odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Vsetíně č.j. 21 C 23/2007 ze dne 9.10.2007.

371/20 Rada města doporučuje MŠMT vyhovět žádosti TJ Rožnov p.R. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vybudování sportovního centra pro gymnastické a úpolové sporty v lokalitě u ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm a vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na bezúplatný převod části městského pozemku p.č. 1250/14 o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 534439.
Rada města ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně ve spolupráci s majetkoprávním oddělením připravit převod pozemku pro jednání v zastupitelstvu města.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:19:41 - aktualizováno 13.3.2014 14:44:51 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load