Usnesení z 24. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

z 24. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 18. prosince 2007



____________________________________________________________________________________________
458/24
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, výši odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm za II. pololetí roku 2007 dle důvodové zprávy.



JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:20:16 - aktualizováno 13.3.2014 14:44:08 | přečteno 18x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load