Usnesení z 9. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

9. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 09. května 2007177/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvy na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce - výběr zhotovitele stavby „Splašková kanalizace Rožnov pod Radhoštěm – Horní paseky“ s firmou WERO GROUP s.r.o. , dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Rada města zároveň zmocňuje firmu WERO GROUP s.r.o. , k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Rožnov pod Radhoštěm – Horní paseky “ v souladu s touto smlouvou.

178/9 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 138/2007/IO/OBJ na realizaci vrtané studny „Na zahradách“ a objednávku č. 139/2007/IO/OBJ na úpravu a vícetisky projektové dokumentace.

179/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rámcovou smlouvu o dílo na zhotovení věci se zhotovitelem Zdeňkem Vetyškou ,Horní Bečva č. 390 a současně pověřuje Františku Trčkovou, vedoucí oddělení vnitřních věcí, vystavováním a podepisováním jednotlivých objednávek .

180/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č.j. OIS-396/2005 s Českou republikou – Ministerstvem vnitra ze dne 26.5.2005, a ukládá starostovi tento dodatek č. 2 podepsat.

181/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke smlouvě o dodání a užívání počítačového programu ELYSIUM CMS, s fy NEOTECH a.s. ze dne 12.4.2005, a ukládá starostovi tento dodatek č. 1 podepsat.

182/9 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu "o působení městské policie na území obce Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

183/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 1 rok u těchto městských bytů:
• byt č. 414 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje
• byt č. B65-803 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní,
dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

184/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 3 roky u těchto městských bytů:
• byt č. 301 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje
• byt č. 67 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská
• byt č. 15 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní,
dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

185/9 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 6 měsíců u těchto městských bytů:
• byt č. 43 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská
• byt č. N67-608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní,
dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

186/9 Rada města v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila přihlášky k záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 130 (pekárna) v Rožnově pod Radhoštěm a rozhodla, že nájemní smlouva bude uzavřena se společností ARETE s.r.o. se sídlem Rožnov p.R. Rada města ukládá Odboru správy majetku připravit nájemní smlouvu a předložit ji následně ke schválení v radě města dne 21.5.2007.

187/9 Rada města bere na vědomí informaci o přechodech nájmů bytů podle § 708 občanského zákoníku, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné nájemní Smlouvy.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:50 - aktualizováno 13.3.2014 14:50:43 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load