Usnesení z 34. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 34. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 16. června 2008713/34 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s čl.VI. odst.1 vnitřního předpisu zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Rožnov pod Radhoštěm přidělení zakázky a znění smlouvy o dílo na dodávku a montáž výplní okenních otvorů firmě KSK-Systém, s.r.o. v rámci provedení poslední dokončující etapy výměny oken na budově Mateřské školy „RADOST“ ul. 5.května 1701 dle důvodové zprávy.

714/34 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s čl.VI. odst.1 vnitřního předpisu zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Rožnov pod Radhoštěm přidělení zakázky a znění smlouvy o dílo na dodávku a montáž výplní okenních otvorů firmě KSK-Systém, s.r.o. v rámci provedení II. (dokončující) etapy výměny oken na budově Mateřské školy 5.května 1527 dle důvodové zprávy.

715/34 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh programu XI. řádného zasedání Zastupitelstva Města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskuteční 24.6.2008.

716/34 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany v Rožnově pod Radhoštěm. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 10.7.2008.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 11:13:57 - aktualizováno 13.3.2014 14:22:52 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load