Usnesení z 38. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 38. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 11. srpna 2008780/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
a) návrh hodnotící komise na vyloučení uchazečů.
b) návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na dodávku stavby společnosti COMMODUM, spol. s r.o.,
c) znění smlouvy o dílo, na akci „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ-ČÁST 1:TYLOVICE-HÁŽOVICE-ÚSEKY 4. A 6. A SILNICE III/4867: ROŽNOV P.R., TYLOVICE -ÚSEK 5“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

781/38 Rada města v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bere na vědomí žádost o zřízení úplné základní školy s rozšířenou výukou jazyků při Střední škole cestovního ruchu Rožnov p. R. a předloží tuto žádost na zasedání zastupitelstva dne 9.9.2008.

782/38 Rada města souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na vypracování znaleckého posudku o způsobu napojení vzduchotechniky provozovny Bill Baru na technické zázemí MěÚ za podmínky řádného výběrového řízení osoby znalce.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:22:34 - aktualizováno 13.3.2014 14:24:58 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load