Usnesení z 47. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2008

U s n e s e n í

z 47 zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 19. prosince 2008999/47 Rada města schvaluje v souladu se zněním § 102, odst.3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a Městem Rožnovem pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal do 23.12.2008.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 11:38:20 - aktualizováno 13.3.2014 14:29:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load