Usnesení z 50. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 50. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 23.února 20091048/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vítěze výběrového řízení na přidělení zakázky Obnova památky drobné lidové architektury „Drápalův kříž Na Láni" pozemek parc.č.825/1 ve prospěch Karla Pařenici -KAMENOSOCHAŘSTVÍ, Lhotka nad Bečvou 21 a dále znění Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1049/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vítěze výběrového řízení na přidělení zakázky Obnova památky drobné lidové architektury „Kříž pod Kozákem“, pozemek parc.č.878/2 ve prospěch Karla Pařenici -KAMENOSOCHAŘSTVÍ, Lhotka nad Bečvou 21 a dále znění Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1050/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vítěze výběrového řízení na přidělení zakázky Obnova památky drobné lidové architektury „Kříž Jana Frydrycha" pozemek parc.č. 3625/2 ve prospěch Karla Pařenici -KAMENOSOCHAŘSTVÍ, Lhotka nad Bečvou 21 a dále znění Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat .

1051/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vítěze výběrového řízení na přidělení zakázky Obnova památky drobné lidové architektury „Jakšíkův kříž“ (v Mokrém), pozemek parc.č. 3635/2 ve prospěch Karla Pařenici -KAMENOSOCHAŘSTVÍ, Lhotka nad Bečvou 21 a dále znění Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1052/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje vítěze výběrového řízení na přidělení zakázky Obnova památky drobné lidové architektury „Kříž u školky – náměstíčko Tylovice“, pozemek parc.č.153 ve prospěch Karla Pařenici -KAMENOSOCHAŘSTVÍ, Lhotka nad Bečvou 21 a dále znění Smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1053/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Smlouvu o dílo – zpracování projektové dokumentace "Optimalizace a modernizace dětských hřišť a sportovišť v Rožnově p.R." a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1054/50 Rada města v souladu s § 102, odst. 2) písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění odvolává dnem 23. 2. 2009 členy grantové komise v oblasti sociální JUDr. Milana Matulu a Mgr. Janu Flesarovou a zároveň jmenuje novými členy grantové komise v oblasti sociální Ing. Jaroslava Kučeru a Zlatku Lušovskou a to ode dne 24. 2. 2009.

1055/50 Rada města schvaluje v souladu s 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby „ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ TYLOVICE 1817, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM“ společnosti MAVA, spol. s r.o. a znění smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

1056/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby „ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 1.MÁJE 864, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ společnosti ELEKTROPROJEKTA, a.s. a znění smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

1057/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby „ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ společnosti MAVA, spol. s r.o. a znění smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

1058/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh hodnotící komise na vítěze výběrového řízení, přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby „ REKONSTRUKCE KUCHYNĚ VČETNĚ ZÁZEMÍ ZŠ ZÁHUMENÍ, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM “ společnosti ELEKTROPROJEKTA, a.s. a znění smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka      
Vytvořeno 13.3.2014 20:14:22 - aktualizováno 13.3.2014 21:40:06 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load