Usnesení z 53. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 53. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 14. dubna 20091117/53 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a čl. II. odst. 2.4. mandátní smlouvy ze dne 15.1.2008 uzavřené s Mgr. Thomasem Mumulosem, aby zastupoval Město Rožnov pod Radhoštěm v právní věci o určení vlastnictví vedené se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s. r. o., IČ 60746641, Hlubočepská 17, Praha 5 pod čj. 19 C 56/2009. Zmocnění se uděluje ke všem úkonům pro soudní řízení u soudů všech stupňů ( nyní čj. 19 C 56/2009), jak je uvedeno v plné moci, která je přílohou tohoto usnesení.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta        
Vytvořeno 13.3.2014 20:14:54 - aktualizováno 13.3.2014 21:43:34 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load