Usnesení z 56. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009


U S N E S E N Í

z 56. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 27. května 20091177/56 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. VSA-VL-165/2009 a č. VSA-VL-166/2009 mezi Úřadem práce ve Vsetíně a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi tyto dohody podepsat.

1178/56 Rada města schvaluje:
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců města zařazených do městského úřadu o 2, tj. ze 151 na 153, a to na dobu od 1.6.2009 do 31.10.2009 dle důvodové zprávy.
• v souladu s § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury v odboru správy majetku, a to zařazení 2 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na dobu od 1.6. 2009 do 31.10.2009.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta  
Vytvořeno 13.3.2014 20:15:24 - aktualizováno 13.3.2014 21:49:21 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load