Usnesení z 58. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 58. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 16. června 20091217/58 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vítěze výběrového řízení pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Rožnov p.R. pojišťovnu KOOPERATIVA a.s, se sídlem Templová 747 Praha 1, 110 01, IČ 47116617, dle důvodové zprávy.

1218/58 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu u pojišťovny Kooperativa a.s, se sídlem Templová 747 Praha 1, 110 01, IČ 47116617, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tento dodatek podepsat.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta


Alois Vychodil
místostarosta    
Vytvořeno 13.3.2014 20:15:49 - aktualizováno 13.3.2014 21:51:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load