Usnesení z 59. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

U S N E S E N Í

z 59. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 29. června 20091219/59Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ TYLOVICE, ROŽNOV P.R. a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ TYLOVICE, ROŽNOV P.R. společnosti RADEKOV spol.s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ TYLOVICE, ROŽNOV P.R. podepsat.

1220/59 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 1.MÁJE 864, ROŽNOV P.R. a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 1.MÁJE 864, ROŽNOV P.R. společnosti RADEKOV spol.s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 1.MÁJE 864, ROŽNOV P.R. podepsat.

1221/59 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV P.R. a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV P.R. společnosti ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV, a.s.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ MŠ 5.KVĚTNA 1527, ROŽNOV P.R. podepsat.

1222/59 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 14 výzvy k zadávacímu řízení na dodavatele stavby RUŠÍ V CELÉM ROZSAHU zadávací řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, VČETNĚ ZÁZEMÍ ZŠ ZÁHUMENÍ, ROŽNOV P.R.

1223/59 Rada města s 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŠ 5.KVĚTNA 1701 a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŠ 5.KVĚTNA 1701 společnosti TERMOSTAV - MRÁZ CZ, s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ MŠ 5.KVĚTNA 1701 podepsat.

1224/59 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ ZÁHUMENÍ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ ZÁHUMENÍ společnosti IZOLTING-MORAVIA s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ ZÁHUMENÍ podepsat.

1225/59 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ POD SKALKOU a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ POD SKALKOU společnosti IZOLTING-MORAVIA s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ POD SKALKOU podepsat.

1226/59 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby VÝMĚNA OKAPŮ ZŠ VIDEČSKÁ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby VÝMĚNA OKAPŮ ZŠ VIDEČSKÁ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM společnosti TERMOSTAV - MRÁZ CZ, s r.o.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby VÝMĚNA OKAPŮ ZŠ VIDEČSKÁ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM podepsat.

1227/59 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky zadávané jako zjednodušené podlimitní zadávací řízení na zhotovitele stavby „Oprava ulice Palackého Rožnov pod Radhoštěm – I. část“ rozdělená na 1. a 2. etapu v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou obchodní firmou CAD-PRO spol. s r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Hranická 93, PSČ 75701, zakázkové číslo 2008 016 – 1 z 09/2008 a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to:
sdružení Oprava ulice Palackého
1. účastník sdružení: RADEKOV spol. s r.o.U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 410 35 933
2. účastník sdružení: REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 268 63 057
za cenu nejvýše přípustnou:
cena celkem bez DPH 13 821 032,-- Kč
DPH 2 625 996,-- Kč
Cena včetně DPH 16 447 028,-- Kč
dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu o dílo podepsat.

1128/59 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nebytového prostoru a ukládá starostovi města podepsat tento dodatek v termínu do 30.6.2009.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka          
Vytvořeno 13.3.2014 20:15:59 - aktualizováno 13.3.2014 21:58:04 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load