Usnesení z 61. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009


U S N E S E N Í

z 61. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 30. července 20091269/61 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh rady města na vítěze zadávacího řízení a znění smlouvy o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ HORNÍ PASEKY, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
2) přiděluje zakázku na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ HORNÍ PASEKY,ROŽNOV POD RADHOŠTĚM společnosti Izolace Moural, s.r.o., Na Zákopě 602/2, Olomouc
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby REKONSTRUKCE STŘECHY MŠ HORNÍ PASEKY, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM podepsat.

1270/61 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení a znění smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace ZATEPLENÍ BUDOV ZŠ POD SKALKOU, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM,
2) přiděluje zakázku na dodávku projektové dokumentace ZATEPLENÍ BUDOV ZŠ POD SKALKOU, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM společnosti Ing. Mičkal Mojmír-p.i.k Uniat, Partyzánská, 1115 Rožnov p.R.
3) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby projektové dokumentace ZATEPLENÍ BUDOV ZŠ POD SKALKOU, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM podepsat.

1271/61 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění Mandátní smlouvy 145/2009/IO/MAN pro výkon stavebního dozoru stavby REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY – KRYTÝ BAZÉN, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM.
2) ukládá starostovi tento dodatek podepsat.

1272/61 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje přidělení veřejné zakázky č. MěÚ/OŠ/34/2009 „Zajištění stravy pro účinkující na MFSF Jánošíkův dukát 2009“ společnosti GARMET Rožnov p.R., s.r.o., Bezručova 211, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a pověřuje Odbor školství, mládeže a CR přípravou smlouvy o zajištění stravy na tuto zakázku.

1273/61 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy o zajištění stravování pro účinkující v rámci MFSF Jánošíkův dukát se společností GARMET Rožnov p.R.,s.r.o., Bezručova 211, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1274/61 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu a Smlouvy licenční na moderování programů MFSF Jánošíkův dukát 2009 s Mgr. Tomášem Grossem dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

1275/61 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o provedení uměleckého výkonu a Smlouvy licenční na moderování programů MFSF Jánošíkův dukát 2009 s PhDr. Vlastimilem Fabišíkem dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.
JUDr. Jaroslav Kubín
starostaMarkéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 13.3.2014 20:16:22 - aktualizováno 13.3.2014 22:00:23 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load