Usnesení z 63. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

 U S N E S E N Í

z 63. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 31. srpna 20091312/63 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu správy bytového fondu se společností KOMERČNÍ DOMY s r. o. Rožnov pod Radhoštěm a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1313/63 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výzvu k podání cenové nabídky na zakázku „OBNOVA CENTRÁLNÍ LIPOVÉ ALEJE V MĚSTSKÉM PARKU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM “,návrh hodnotící komise a seznam firem k vyzvaní k podání cenové nabídky.

1314/63 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Rožnov p.R. (ul. 1. máje) mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Jiřinou Divišovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

1315/63 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) schvaluje znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 076/2008/ORI/DIL – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INFORMAČNĚ-ORIENTAČNÍHO ZNAČENÍ MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
2) ukládá starostovi dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 076/2008/ORI/DIL podepsat.Alois Vychodil
Místostarosta


Markéta Blinková
místostarostka    
Vytvořeno 13.3.2014 20:16:39 - aktualizováno 13.3.2014 22:02:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load