Usnesení z 64. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2009

 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 08. září 20091316/64 Rada města uděluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 4 odst.3 obecně závazné vyhlášky Města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2008, výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci piva na veřejném prostranství, uvedeném v příloze č. 1 citované vyhlášky, při předvolebních mítincích politických stran a politických hnutí.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka      
Vytvořeno 13.3.2014 20:16:48 - aktualizováno 13.3.2014 22:03:47 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load