Usnesení z 2. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U s n e s e n í

z 2. mimořádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21.12.2010USNESENÍ č. 25/2

Rada města schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem, ze dne 18.5.2006, ve znění pozdějších dodatků, evidované pod. č. 150/82006/CDBP/OÚ. Současně ukládá starostce města výše uvedenou smlouvu podepsat.Bc. Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta        
Vytvořeno 13.3.2014 20:12:56 - aktualizováno 13.3.2014 21:22:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load