Usnesení z 82. mimořádného zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 82. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 5. srpna 20101708/82 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
1) rozhodla o vyloučení společnosti Nosta s.r.o. ze zadávacího řízení na do-dávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“, z důvodu nesplnění podmínky v tomto zadávacím řízení,
2) schvaluje návrh hodnotící komise na vítěze zadávacího řízení na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ a znění smlouvy o dílo na realizaci této zakázky,
3) přiděluje zakázku na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ společnosti IZOLACE Moural s.r.o.. a
4) ukládá starostovi smlouvu o dílo na dodávku stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm“ podepsat.

1709/82 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje výběr dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku „Opravy zpevněných ploch u Základní školy Videčská“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 336 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta


Bc. Markéta Blinková
místostarostka    
Vytvořeno 13.3.2014 20:11:03 - aktualizováno 13.3.2014 21:11:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load