Usnesení z 89. zasedání Rady města

města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

z 89. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 29. listopadu 20101865/89 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 136/2010/OSM/DIL mezi objednatelem městem Rožnov pod Radhoštěm a zhotovitelem NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín, IČ 47671416 a ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat.

1866/89 Rada města schvaluje v souladu s § 34 a) a § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, použití znaku města Rožnova pod Radhoštěm a mapových podkladů pro účely trvalé expozice „Městečko pod Radhoštěm“ instalované v prostorách Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Bc. Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 20:12:21 - aktualizováno 13.3.2014 21:20:00 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load