Usnesení z 10. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 10. mimořádného zasedání

Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konaného dne 07.03.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

115/10 rozhodla s odkazem na ust. § 111 odst. 1 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o nevyhovění námitce stěžovatele Sdružení BS-SATES-ZŠ Pod Skalkou, zastoupeném vedoucím účastníkem sdružení SATES MORAVA spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1386, PSČ 757 01, IČO 60775530, podané do zadávacího řízení „Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm“.

Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:12:16 - aktualizováno 12.3.2014 14:50:32 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load