Usnesení z 15. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


U s n e s e n í

z 15. mimořádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 23.05.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

183/15
zrušuje vyhlášené zjednodušené podlimitní zadávací řízení na přijetí úvěru v částce 25.000.000,- Kč,
- ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, aby po ukončení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení zahájil jednací řízení bez uveřejnění pro omezený počet zájemců za účelem získání úvěru v částce 25.000.000,- Kč a oslovil Českou spořitelnu a.s., Komerční banku a.s., Československou obchodní banku a.s., GE Money a.s., Raiffeisen Bank a.s., Unicredit Bank a.s.,
- jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro výběrové řízení veřejné zakázky na poskytnutí úvěru v částce 25.000.000,- Kč na financování investičních výdajů města Rožnova pod Radhoštěm.Bc. Markéta Blinková
starostka města

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:13:30 - aktualizováno 12.3.2014 14:52:07 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load