Usnesení z 22. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


U s n e s e n í
z 22. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 03.10.2011Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

335/22
zrušuje jednací řízení bez uveřejnění schválené radou města dne 23.5.2011 a vyhlášené dne 24.5.2011 pro omezený počet zájemců za účelem získání úvěru v částce 25.000.000,- Kč.

336/22 vyhlašuje veřejnou zakázku na získání úvěru v částce 103.000.000,- Kč a dále schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky na získání úvěru v částce 103.000.000,- Kč. Zadávací podmínky jsou přílohou tohoto podání. Ukládá vedoucímu finančního odboru zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

337/22 ruší usnesení číslo 333/21 ze dne 19.9.2011.Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:21 - aktualizováno 12.3.2014 14:54:34 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load