Usnesení z 24. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

V ý p i s ze z á p i s u

z 24. mimořádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 25.10.2011Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

372/24
schvaluje smlouvu o poskytnutí právní služby s advokáty Advokátní kanceláře NOVÁK, HLÍNA, SCHENK, PŘÍKAZSKÁ a partneři se sídlem Přerov, Čechova 2 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat. Zároveň schvaluje text příslušných plných mocí, které jsou přílohou výše uvedené smlouvy o poskytnutí právní služby.

Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:34 - aktualizováno 12.3.2014 14:55:06 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load