Usnesení z 26. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 26. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 09.11.2011

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

399/26
schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 158/2010/IO/DIL na realizaci stavby „JURKOVIČOVA ROZHLEDNA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“ se společností COMMODUM, spol. r.o., 756 27 Valašská BYSTŘICE 225, IČ: 46577238, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 14:14:49 - aktualizováno 12.3.2014 14:56:18 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load