Usnesení z 28. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)
z 28. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21.11.2011

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

413/28
rozhodla ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Rožnov pod Radhoštěm – VDJ Písečný, Dolní Paseky – propojení vodovodů“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení a v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče č.2 - Cobbler s.r.o., Zašová - Luhy 633, PSČ 756 51, IČ 468 75 463 a o pořadí dalších nabídek tak, jak je stanovila komise pro posouzení a hodnocení nabídek, dále schvaluje smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - společností Cobbler s.r.o., se sídlem Zašová - Luhy 633, PSČ 756 51, IČ 468 75 463, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

414/28 schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 151/2011/OSM/DIL na zakázku „Opravy jednotné kanalizace“ ze dne 9.9. 2011 uzavřený mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností WOMBAT, s.r.o., Březinova 759/23 Brno, IČ:47912553. Rada města ukládá starostce města tento dodatek.č. 1 podepsat.Bc. Markéta Blinková
l starostka města

Alois Vychodil
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:15:22 - aktualizováno 12.3.2014 14:57:02 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load