Usnesení z 29. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)
z 29. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 28.11.2011

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

415/29
Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/2011/OSM/DIL na zakázku „Obnova zeleně kolem prvků drobné lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm“ ze dne 15.3. 2011 uzavřený mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností TALPA - RPF, s.r.o., Ostrava – Kunčičky, Holvekova 36, IČ:64615391. Rada města ukládá sta-rostce města tento dodatek.č. 1 podepsat.Bc. Markéta Blinková
starostka města

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:15:28 - aktualizováno 12.3.2014 14:57:09 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load