Usnesení z 6. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011


U s n e s e n í

z 6. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 11.02.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

79/6 rozhodla
ve vazbě na ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče KELTEX spol. s r.o, Jandáskova 435/1, 621 00 Brno-Rečkovice, IČ 42866294; uchazeče TM Stav,spol. s r.o., Ja-senice 729, 75501 VsetÍn, IČ 48399477; uchazeče Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, 75651 Zašová, IČ 26851881; uchazeče E.P.I s.r.o., Tvarůžkova 2740, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49610163; uchazeče Hrušecká stavební spol. s r. o., U Zbrojnice 588, 69156 Hrušky, IČ 25585142; uchazeče ASPRO družstvo služeb a prací, Smetanova 893, 75501 Vsetín, IČ 13643886 a uchazeče SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o., Smetanova 1075, 75501 Vsetín, IČ 48396567 z důvodu neprokázání kvalifikace a uchazeče Cobbler s.r.o., Zašová – Luhy 633, 756 51 Zašová – Luhy, IČ 46578463; uchazeče NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13 , 74111 Nový Jičín, IČ 47671416; uchazeče SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 75701 Val. Meziříčí, IČ 60775530 a uchazeče RENO stavební VMM s.r.o., Hranická 93, 75701 Val. Mezi-říčí, IČ 28632290 z důvodu nesplnění technických parametrů pro realizaci veřejné zakázky,

rozhodlave vazbě na ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o v ý b ě r u nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídku podal uchazeč RADEKOV, spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 41035933 za nabídkovou cenu 23.778.264,- Kč vč. DPH. Rovněž bylo stanoveno další pořadí, a to následovně: na 2. místě COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 46577238 za nabídkovou cenu 24.958.801,- Kč vč. DPH,

ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související s ukončením předmětného zadávacího řízení a starostce města ukládá podepsat smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby ve lhůtě stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

80/6 schvaluje text „Memoranda pro spolupráci v období 2010-2014 společné pro města okresu Vsetín“ týkající se dopravní obslužnosti a ukládá starostce města, aby toto memorandum podepsala.Bc. Markéta Blinková
starostka města

Alois Vychodil
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:11:40 - aktualizováno 12.3.2014 14:48:47 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load