Usnesení z 7. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

ze 7. mimořádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 18.02.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

81/7 schvaluje smlouvu o postoupení práv a povinností mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města výše uvedenou smlouvu podepsat. Rada města dále ukládá vedoucímu odboru investic, aby zabezpečil všechny úkony související s provedením jednacího řízení bez uveřejnění k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace a výkon souvisejících činností na domovní kanalizační přípojky tak, jak je uvedeno v čl.II výše uvedené smlouvy o postoupení práv a povinností.Alois Vychodil
místostarosta města

RNDr Václav Mikušek
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:11:49 - aktualizováno 12.3.2014 14:49:06 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load