Usnesení z 8. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 19.12.2011

U s n e s e n í

z 8. mimořádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 21.02.2011Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

82/8 rozhodla s odkazem na § 110 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zamítnutí námitky dodavatele DEC-PLAST Trade s.r.o., se sídlem Místecká 286, 742 58 Příbor, IČ 26874130, a to v rozsahu písm. c), pomlčka 1 (lhůta pro podání nabídek), pomlčka 2 (místo podání nabídek) a v rozsahu písm. d).
Rada města bere na vědomí námitku v rozsahu písm. c) pomlčka 3 (nepřiměřeně vysoké náklady na poskytnutí zadávací dokumentace). Tato námitka neobsahuje náležitosti dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města bere na vědomí námitku společnosti TM Stav, spol. s r. o. se sídlem Jasenice č.p. 729, 755 01 Vsetín, IČ 48399477. Tato námitka neobsahuje náležitosti dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.Bc. Markéta Blinková
l starostka města

Alois Vychodil
místostarosta města
Vytvořeno 12.3.2014 14:11:58 - aktualizováno 12.3.2014 14:47:34 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load