Usnesení z 36. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 36. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 28.03.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

574/36
rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky dle vnitřní směrnice číslo 6/2008, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na poskytovatele služby „Rozhlasový varovný systém města Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje:
1) podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
2) schvaluje seznam pěti zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
3) jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek; seznam členů komise je přílohou tohoto usnesení,
4) ukládá vedoucímu odboru projektového řízení zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm návrh hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:24:18 - aktualizováno 12.3.2014 15:04:41 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load