Usnesení z 38. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 38. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 06.04.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

600/38
jmenuje
1) předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
2) předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
3) předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
4) předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
dle důvodové zprávy.

601/38 souhlasí s návrhem Advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři se sídlem Čechova 2, Přerov o zaslání žádosti o sdělení stavu věci vedené pod sp.zn. 2KZN 3210/2009 Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc.

602/38 projednala otevřený dopis „Prohlášení SNK-ED k vyhlášeným konkurzům na ředitele/ky ZŠ na území města“ ze dne 4.4.2012 a k tomuto prohlášení vydala svoje stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení a které bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:24:32 - aktualizováno 12.3.2014 15:04:09 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load