Usnesení z 40. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 40. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 10.05.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

627/40
odvolává plnou moc udělenou dne 15.12.2010 společnosti JUSTITIA s.r.o., IČ 25392875, se sídlem 28. Října 1142/168, 709 00 Ostrava k zastupování města Rožnova pod Radhoštěm ve všech úkonech spojených se zadáním veřejné zakázky ENERGETICKÉ ÚSPORY V ZŠ POD SKALKOU ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, vč. zastupování před orgánem dohledu, a to v souladu s mandátní smlouvou ze dne 15.12.2010.
Rada města Rožnova pod Radhoštěm neuděluje souhlas k zastupování města Rožnova pod Radhoštěm v řízení před Krajským soudem v Brně ve věci podání žaloby proti rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské sou-těže v Brně:
a. Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S278/2011/VZ-11082/2011/540/ZČa ze dne 19.7.2011
b. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S347/2011/12616/2011/540/ZČa ze dne 5.9.2011 o uložení pokuty
c. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R170/2011/VZ-1836/2012/310/IPs ze dne 3.2.2012 o rozkladu
d. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R226/2011/VZ-3053/2012/310/IPs ze dne 5.3.2012 o rozkladu
panu V.K., obecnému zmocněnci, bytem Dolní 307, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

628/40 odvolává plnou moc udělenou dne 22.9.2010 společnosti JUSTITIA s.r.o., IČ 25392875, se sídlem 28. Října 1142/168, 709 00 Ostrava k zastupování města Rožnova pod Radhoštěm ve všech úkonech spojených se zadáním veřejné zakázky JURKOVIČOVA ROZHLEDNA, ROŽNOV P. R., vč. zastupování před orgánem dohledu, a to v souladu s mandátní smlouvou ze dne 22.9.2010.Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:24:55 - aktualizováno 12.3.2014 15:03:35 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load