Usnesení z 43. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 43. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 25.06.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

673/43
1) souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace IČ 44740743, v částce 16.000,- Kč od CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Valašské Meziříčí, Masarykova 753, IČ 14612411. 2)souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru pro T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace IČ 44740743, v částce 25.000,- Kč od DEZA, a.a., Masarykova č.p. 753, 757 28 Valašské Meziříčí, IČ 00011835.

674/43 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, o.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 1144, IČ 22662723 na financování 4. ročníku florbalového turnaje Hornet´s Cup.

675/43 schvaluje dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ZVS-VN-109/2012 a č. ZVS-VN-110/2012 mezi Úřadem práce České republiky, IČ:72496991, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto dohody podepsat.

676/43 schvaluje dání výpovědi smlouvy o dílo č. 27/2008/OSM/DIL, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem J.D., Pivovarská 27, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 73279706 a ukládá starostce města výpověď podepsat a panu J.D. zaslat do 4.7.2012.

677/43 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu bytu č. N84-815 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, v obou případech do 31. 12. 2012, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu.

678/43 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 24 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštem a smlouvu o kauci s paní E.M., dle důvodové zprávy. Rada města dále schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, smlouvu o nájmu bytu č. 24 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o kauci s paní J.Z., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města podepsat příslušné dohody o zániku smluv o nájmu bytu, smlouvy o nájmu bytu a smlouvy o kauci.

679/43 schvaluje výpověď z nájmu bytu č. B38-620 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto výpověď podepsat.

680/43 schvaluje pronájem nebytových prostor č. N90 a č. 25 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu obou uvedených nebytových prostor na dobu tří měsíců s manželi R., dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

681/43 schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky: 1) paní C.I.H., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 786 v k. ú. Tylovice – ul. Na Vyhlídce),
2) manželé B., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 729/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Uhliska)
3) pan M.S., Rožnov pod Radhoštěm, paní J.S., Ostrava (p. č. 375/1 a 1142/6 v k. ú. Tylovice – Horní Dráhy)
4) pan M.K., pan J.J., pan TJ., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 153/1 v k. ú. Tylovice – Dolní Dráhy)
5) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, I Č: 24729035 (p. č. 3601/1 a 1012/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Meziříčská)
6) pan V.P., Rožnov p. R. (p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Pod Chlácholovem)
7) Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 942/1, 942/13, 942/14, 3601/10 a 3601/24 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm)
8) Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3781/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm)
9) Z-holding, a. s., Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3730/2 a 3730/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm)
10) Z-holding, a. s., Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (p. č. 3730/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm)
11) manželé K., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 491/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Uhliska)
12) manželé V., Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice, Horní Dráhy),

dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

682/43 schvaluje smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 27768961 (p. č. 878/5, 878/10, 3601/13, 3601/14 a 3601/15 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - ul. Videčská),
2) ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035 (p. č. 3564/67 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Bayerova), dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

683/43 schvaluje smlouvy o právu provést stavbu nad pozemky a na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se stavebníky:
1) Společenství vlastníků 1574 v Rožnově p. R., Svazarmovská 1574, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25913522 – umístění nadstřešení vstupního schodiště – pozemek p. č. 1040/91 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Svazarmovská
2) Společenství vlastníků domu čp. 1557 v Rožnově pod Radhoštěm, 5. května 1557, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25895052 – umístění přesahu zastřešení hlavního vstupu do bytového domu – pozemek p. č. 1258/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května
3) Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 – úprava povrchu cesty frézováním – pozemek p. č. 2629/10 v k. ú. Dolní Bečva, Radhošť
4) SENSIT, s. r. o., Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64087484 – rozšíření sjezdu – pozemky p. č. 3603/8 a 1040/18 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. Škol
5) pan M.K., pan J.J., pan TJ., pod Radhoštěm – připojení sjezdu – pozemek p. č. 95/2 v k. ú. Tylovice, ul. Jurajdova,
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

684/43 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 3624/3, p. č. 3623/1, p. č. 1754/9 a p. č. 1747/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a p. č. 472/4 v k. ú. Dolní Bečva – ul. Radhošťská) ze dne 21.12.2010 se stavebníkem Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

685/43 zrušuje bod 2) svého usnesení č. 650/41 ze dne 21.05.2012, tj. smlouvu č. 78/2012/OSM/SOB se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a schvaluje nové znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm (p. č. 1459/1, p. č. 3730/2, p. č. 3730/5 a p. č. 987/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm) se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín, IČ: 47674652 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

686/43 vyhovuje žádosti Sboru dobrovolných hasičů Tylovice, Tylovice 2037, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634 a uděluje výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, spočívající v povolení konzumace alkoholických nápojů dne 25.08.2012 na veřejném prostranství v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

687/43 schvaluje nájemní smlouvu a pronájem celého pozemku p.č. 378 v k.ú Hážovice ve prospěch pan D.H., bytem Hážovice, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto nájemní smlouvu podepsat.

688/43 vyhlašuje záměr na změnu smlouvy o nájmu pozemku č. 245/2011/OSM/NAB ze dne 18.4.2012, uzavřenou s panem P.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, spočívající ve snížení výměry pronajatých pozemků p.č. 2324/3 z 31 m2 na 10 m2, p.č. 3702/1 z 123 m2 na 27 m2 a p.č. 2325/2 z 66 m2 na 15 m2, tj. z celkové výměry 220 m2 na 52 m2 a s tím související snížení výše nájemného na 624 Kč za rok, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit na úřední desce.

689/43 vyhlašuje záměr změnit nájemní smlouvu č. 62/2010/OSM/NAB uzavřenou s Rožnovským tenisovým klubem, o.s, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, U Koupaliště 7, IČ 22734007, na pronájem části pozemku za účelem vybudování a provozování tenisových kurtů. Touto změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně účelu užívání části pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o rozloze 5.080 m2 dle situačního snímku, který je přílohou důvodové zprávy tak, že na pronajatém pozemku bude vybudována stavba sociálního a hygienického zázemí a odstavných stání pro osobní automobily dle předložené stavební dokumentace a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tento záměr zveřejnit.

690/43 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 3689/12 o výměře 2 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Nádražní ul., ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, florbalovému oddíl u 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm,o.s., IČ: 22662723, Rožnov pod Radhoštěm, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

691/43 vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 1617/1 o výměře 143.626 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, spol. s r. o, Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 a změnu nájemní smlouvy ve znění pozdějších dodatků spočívající v pronájmu části pozemku p.č. 1617/1 o výměře 143.626 m2 v k.ú. a navýšení ceny nájmu za rok 2012 do výše 4.000.000 Kč, dle důvodové zprávy a katastrálního snímku, který je přílohou důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit dodatek k nájemní smlouvě na příští zasedání rady města.

692/43 vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 2257/19 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 32m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch paní J.V., bytem Šlapetova 717, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit smlouvu k projednání radou města.

693/43 schvaluje dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č. 1143/16 o výměře 16 m2 v k.ú. Tylovice, mezi Českou republikou – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha, IČ 62933591 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

694/43 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace v rozsahu studie na stavební úpravy stávajícího kina Panorama, kterým je ARCHTEAM s.r.o., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha3, IČ: 25287338 a smlouvu o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem kterým je ARCHTEAM s.r.o., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha3, IČ: 25287338, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

695/43 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky dle vnitřní směrnice č.6/2008 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele stavby: „REVITALIZACE ÚZEMÍ MEZI ULICÍ NÁDRAŽNÍ A JIHOZÁPADNÍM OBCHVATEM“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
1) schvaluje podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky; výzva k podání nabídky je přílohou tohoto usnesení,
2) schvaluje šest zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku; seznam zájemců je přílohou tohoto usnesení,
3) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky; seznam členů komise a jejich náhradníků je přílohou tohoto usnesení,
4) ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, předložit Radě města Rožnova pod Radhoštěm návrh komise posouzení a hodnocení nabídek na vítěze veřejné zakázky a návrh příslušné smlouvy.

696/43 rozhodla o zrušení usnesení č. 562/35 z 35. řádného zasedání rady města konaného dne 12.03.2012.

697/43 1)jmenuje pan H.B., na pracovní místo ředitelky Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 60990376, na dobu 6 let od 1.8. 2012 do 31.7. 2018,
2) jmenuje paní J.F., Rožnov pod Radhoštěm na pracovní místo ředitelky Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918651, na dobu 6 let od 1.8. 2012 do 31.7. 2018,
3) jmenuje paní R.M., Rožnov pod Radhoštěm,na pracovní místo ředitelky Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem ul. Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918643, na dobu 6 let od 1.8. 2012 do 31.7. 2018,
4) ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu vystavit ředitelkám základních škol uvedených v bodě 1) až 3) jmenování na pracovní místa ředitelek uvedených škol a starostce města tato jmenování podepsat.

698/43 povoluje Mateřské škole 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě zřízené pro děti s více vadami a autismem, a to na počet 10 dětí ve třídě.

699/43 bere na vědomí, že paní H.K. se vzdává pracovního místa ředitelky Mateřské školy Koryčanské Paseky Rožnov p. R., příspěvková organizace k 31.12.2012.

700/43 schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (daru) se společností NADACE DĚTI-KULTURA-SPORT, Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 26218330 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

701/43 schvaluje dodatek č. 2 ke „Smlouvě o financování grantového projektu č. D/2947/2009/ŘDP“ ze dne 21.12.2009 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, IČ 70891320, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

702/43 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování Generelu dopravy města Rožnova pod Radhoštěm, kterým je společnost UDIMO, spol. s.r.o., se sídlem Sokolská třída 8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 447 40 069, dále schvaluje smlouvu o dílo na zpracování generelu dopravy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností UDIMO, spol.s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

703/43 schvaluje ukončení smlouvy č. 000155/2010/OZP/INO o umístění a užívání srážkoměru, uzavřenou s obcí Hutisko-Solanec IČ 00303836 dohodou a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

704/43 souhlasí s použitím znaku města na nástěnné a skládané mapě Rožnova pod Radhoštěm, jejíž vydání připravuje podnikatel pan J.V., Lumírova 523/28, Ostrava-Výškovice, IČ 73185809.

705/43 schvaluje Mandátní smlouvu o výkonu činností zadavatele pro zakázku „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Rožnov pod Radhoštěm“ s advokátem panem R.J. se sídlem v Brně, Bubeníčkova 44, IČ: 66242584 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

706/43 schvaluje smlouvu o dílo na vytvoření odborných posudků se společností Janečka consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Vranovská 104, IČ: 28264371, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

707/43 schvaluje Mandátní smlouvu o výkonu správy, údržby a oprav systému optické části MIS MĚSTO ROŽNOV p.R. se společností 4 M Rožnov spol. s r.o., se sídlem Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45195579, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

708/43 doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.

709/43 schvaluje změnu organizační struktury sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 01.07.2012 a stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města a v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 131 s účinností od 01.07.2012, dle důvodové zprávy.

710/43 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 02.07.2012 a stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců města a v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 133 s účinností od 02.07.2012 do 31.12.2012, dle důvodové zprávy.

711/43 schvaluje dohodu o spolupráci s akademickým malířem panem M.Š. při vydání sbírky básní „Vesmírný vozataj“.

712/43 ukládá úkol vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat na jednání rady města v červenci tohoto roku variantu na sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Koryčanské Paseky a Základní škola Koryčanské Paseky.
Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:25:31 - aktualizováno 12.3.2014 15:02:33 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load