Usnesení z 46. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012


V ý p i s ze z á p i s u

(usnesení)
z 46. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 11.09.2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

783/46
schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm s těmito stavebníky:
1) Markéta Cimalová, Polanka nad Odrou (p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice – ul. Horní Dráhy),
2) LISS, a. s., Dopravní 2603, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 16190874 (p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – ul. Sklářská),
3) Františka a Robert Kysučanovi, Hutisko - Solanec (p. č. 3564/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – Masarykovo náměstí),
4) Ing. Vilém Janoušek, Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 561/10, 561/13, 487/1 a 440/1 v k. ú. Hážovice, k lomu),
5) Margareta Sýkorová, Rožnov pod Radhoštěm (p. č. 753 v k. ú. Tylovice – ulice Tvarůžkova),
dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:26:28 - aktualizováno 12.3.2014 15:01:37 | přečteno 9x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load