Usnesení z 50. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012

V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 50. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 30. 10. 2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

850/50
jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace:

Předseda komise: paní M.B. (za zřizovatele)
Ostatní členové: paní R.M. (za zřizovatele)
paní K.V. (za krajský úřad)
pan D.V. (odborník v oblasti správy, organizace a řízení školství)
paní A.S. (za pedagogické pracovníky školy)
paní E.J. (za Zlínský inspektorát ČŠI)


Alois Vychodil
místostarosta

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:26:57 - aktualizováno 12.3.2014 15:00:33 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load