Usnesení z 53. zasedání Rady města

Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 17.12.2012


V ý p i s ze z á p i s u
(usnesení)

z 53. řádného zasedání
Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného dne 11. 12. 2012


Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

915/53
schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 220/2012/IO/DIL na realizaci stavby „Revitalizace území mezi ulicí Nádražní a jihozápadním obchvatem – přeložky NTL a STL plynovodu“ se zhotovitelem - pan J.M., Zašová, Luhy 669, 756 51 Zašová, IČ 22992499, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

916/53 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 15.1.2008 uzavřené s advokátem Mgr. T.M.se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Preslova 9, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek ke smlouvě podepsat.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 13:27:21 - aktualizováno 12.3.2014 14:59:26 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load